فروشگاه تجهیزات دندانپزشکی

دریل
دی ۱۹, ۱۳۹۳
دستکش جراحی
دی ۱۹, ۱۳۹۳
Show all

گلاس آینومرها و سمان

توضیحات

گلاس آینومرها و سمان

۱-پلی کربکسیلات POLY-F
۲-گلاس لوتینگ بزرگ GC FUJI 1
۳-گلاس GC لایت بزرگ LC FUJI2
۴-گلاس GC لایت کوچک LC FUJI2
۵-گلاس GC سلف بزرگ LC FUJI2
۶-گلاس GC سلف کوچک LC FUJI2
۷-گلاس GC سلف کوچک FUJI9
۸-گلاس لوتینگ کوچک GC FUJI1
۹-سیمان دوال کیور XENO
۱۰-سمان رزینی تقویت شده FUJI PLUS
۱۱-سمان رزینی PANAVIA
۱۲-گلاس سلف SHOFU
۱۳-TOTAL CEM
۱۴-سمان زینک و پلی کربکسیلات هانس آلمان
۱۵-CEM CEMENT
۱۶-سمان رزینی پالیدنت
۱۷-گلاس آینومر CHEMFIL
۱۸-گلاس سلف FGM
۱۹-گلاس لوتینگ FGM
۲۰-گلاس F.S.D.S
۲۱-سیمان لوتینگ SHOFU ژاپن
۲۲-سیمان مرون