فروشگاه تجهیزات دندانپزشکی

فرز پاک کن
دی ۱۹, ۱۳۹۳
فرمالین
دی ۱۹, ۱۳۹۳
Show all

فایل و فرز-باربروچ-فنر لنتولو

توضیحات

فایل و فرز-باربروچ-فنر لنتولو

۱-فایل مانی K
۲-فایل مانی H
۳-K فایل مایلیفر
۴-H فایل مایلیفر
۵-K فایل دنسپلی
۶-H فایل دنسپلی
۷-K فایل DC
۸-فایل روتاری مدین ۱۲ عددی
۹-فایل روتاری هوشمند NEOLIX فرانسه
۱۰-فایل روتاری پروتیپر
۱۱-فایل روتاری EASY RECE
۱۲-باربروچ
۱۳-فنر لنتالو MEDIN
۱۴-فنر لنتالو توماس
۱۵-فرز الماسه D+Z
۱۶-فرز کارباید D+Z
۱۷-فرزجراحی رند آنگل و توربین D+Z
۱۸-فرزجراحی فیشور آنگل و توربین D+Z
۱۹-فرز الماسه و کارباید JOTA
۲۰-فرز کارباید رند آنگل KERR
۲۱-فرز تیز کاوان