فروشگاه تجهیزات دندانپزشکی

پاروان چرمی ۵ تیکه NPN
آذر ۱۷, ۱۳۹۳
کابینت۱متری:MDFهایگلاس و
آذر ۱۷, ۱۳۹۳
Show all

روپوش سربی و تیروئیدبند NPN

170,000 تومان

توضیحات
  • توضیحات :
  • روپوش سربی NPN
  • سرب ۰/۲۵ MIL
  • قیمت روپوش سایز بزرگسال :   ۴/۲۰۰/۰۰۰   ریال
  • قیمت روپوش سایز اطفال :   ۳/۸۰۰/۰۰۰  ریال
  • قیمت تیروئیدبندلبه دار :   ۱/۹۰۰/۰۰۰   ریال
  • قیمت تیروئیدبند ساده:   ۱/۷۰۰/۰۰۰   ریال
مشخصات فنی

مشخصات فنی

مشخصات فنی

مقایسه محصول

مقایسه محصول

مقایسه محصول