مدل : FONA CDR

  • توضیحات:
  • RVG FONA(SHICK)
  • مدل:CDR
  • قابلیت جدا شدن کابل که باعث صرفه جویی هزینه ها در زمان خرابی میشود
  • استفاده آسان و طول عمر طولانی
  • طراحی جدید برای استفاده بیمار و پزشک
  • قیمت :  150/000/000  ریال
  • مدل :  ELITE
  • قیمت :  210/000/000   ريال