مدل : 2-3 یونیت GENTILIN – clinic air

  • توضیحات  :
  • ساخت ایتالیا
  • 2-3 یونیت بدون درایر
  • 75/000/000 ریال
  • دارای درایر
  • قیمت :  105/000/000   ریال
  • بدون درایر 5-4 یونیت
  • قیمت :  145/000/000  ريال