مدل : VRN

VRN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ساخت چین
  • دارای هندپیس قابل اتو کلاو
  • دارای 5 سر قلم
  • قیمت:  9/800/000   ریال