مدل : DTE-D2

  • توضیحات :
  • تنظیم خودکار فرکانس برای بیشترین کارایی
  • دارای فرکانس 28 کیلو هرتز
  • پیزو الکترونیک
  • هندپیش نوری
  • دارای 5 سر قلم اصل
  • ساخت چین
  • بعدی قبلی