مدل : TECNOGAZ ONYX

 

  • توضیحات :
  • ساخت ایتالیا
  • قیمت ONYX 5(18 LIT) :   256/000/000     ریال
  • قیمت ONYX 7 (22 LIT) :  269/000/000     ریال