مدل : TECNOGAZ ONYX

 

  • توضیحات :
  • ساخت ایتالیا
  • قیمت ONYX 5(18 LIT) :   334/500/000     ریال
  • قیمت ONYX 8 (24 LIT) :  352/000/000     ریال