مدل : MECTRON

  • توضیحات :
  • پیزو اسکیلر میکرو
  • دارای هندپیس قابل اتوکلاو
  • ساخت ایتالیا
  • قیمت : 41/000/000 ریال