مدل : MECTRON

 

  • توضیحات :
  • ساخت ایتالیا
  • مدل سمت راست UNO
  • قیمت :  35/000/000  ریال