مدل : FARINO

  • توضیحات :
  • مدل  P250
  • دارای مدل شیلنگ از بالا
  • دارای تابوره
  • پارس طب
  • ساخت چین
  • قیمت :  159/000/000  ریال