مدل : FARINO

  • توضیحات :
  • مدل  P110
  • دارای مدل شیلنگ از پایین
  • دارای تابوره
  • پارس طب
  • ساخت چین
  • قیمت :  149/000/000  ریال