اپکس روتاری IONYX

 

 

 

توضیحات :
کاملاً اتوماتیک
دارای دقت98%
دارای 12 حافظه
نسل پنجم
دارای سیستم Fast loader
دارای سیستم AutoReverse /Apical limit
دارای سیستم AutoReverse /Torque
دارای سیستم Speed control 100 to 500 rpm
دارای سیستم Torque control 5 to 4 N.cm
قیمت : 00,000,000 ریال