مدل : FIBER OPTIC DTE

DTE5-150x150

 

توضیحات:
پیزو اسکیلر FIBER OPTIC DTE
دارای 5 سر قلم
و هندپیس قابل اتوکلاو
و دارای چراغ LED