مدل : بلمونت CLESTA E III

  • توضیحات :
  • دارای چراغ  FARO
  • تحت لیسانس آلمان
  • مونتاژ ایران
  • عدی قبلی