پگاه – مدل : 2505/1

  • توضیحات :
  • دارای 5 شیلنگ
  • متصل به صندلی
  • ساخت ایران
  • 2 سال گارانتی
  • الکتروموتورهای صندلی : هنینگ آلمان2015
  • شیلنگها آمریکایی
  • 5 عدد شیر برقی ایتالیا
  • المانهای الکترونیکی آلمان ، ژاپن ، کره و تایوان
  • قیمت :   383/000/000  ريال