مدل : 2-3 یونیت EKOM

DK50PLUS

  • توضیحات:
  • کمپرسور 2-3 یونیت بدون درایر
  • OIL FREE
  • کمپرسور 2-3  یونیت درایردار
  • OIL FREE
  • با موتور زیمنس آلمان
  • ساخت اسلواکی