کابینت1متری:MDFهایگلاس و

  • توضیحات  :
  • کابینت تمام MDF با درب هایگلاس
  • قیمت :  9/400/000   ریال
  • کابینت تمام MDF با رویه ضد اسید
  • قیمت :  8/350/000   ریال
  • ECOکابینت 1 متری
  • قیمت:7/350/000 ریال
  • ساخت ایران