پاروان چرمی 5 تیکه NPN

 

قمیت 8,500,000 ريال

  • توضیحات :
  • پاراوان 5 تیکه
  • دارای سرب یک میل طبق استاندارد انرژی اتمی جهت رادیوگرافی های پری اپیکال
  • ساخت ایران
  • قیمت :     12/500/0000    ريال
  • در صورت درخواست شیشه سربی روی پاراوان قیمت آن جداگانه محاسبه می گردد