پاروان ساده 3 تیکه NPN

  • توضیحات :
  • پاراوان 3 تیکه
  • MDF هیوا
  • دارای 2 مدل
  • دارای سرب یک میل طبق استاندارد انرژی اتمی جهت رادیوگرافی های پری اپیکال
  • ساخت ایران
  • قیمت مدل MDF ساده :    8/000/000   ريال
  • قیمت مدل چرمی :  9/000/000  ريال