پاروان ساده 3 تیکه

  • توضیحات :
  • پاراوان 3 تیکه
  • دارای سرب یک میل طبق استاندارد انرژی اتمی جهت رادیوگرافی های پری اپیکال
  • ساخت ایران