لایت کیور MOTION

  • توضیحات :
  • دارای سه مدل FAST, RAMP, PULS
  • شدت نور 1800-400
  • بدون فن
  • بدون آلودگی
  • بدون صدا
  • ساخت تایوان
  • قیمت :  14/000/000   ریال