لایت کیور BONART

 

 

  • اتوضیحات:
  • خروجی نور 1400MW/CM2
  • دارای 3 حالت FAST , RAMP , PULSE
  • لایت کیور BONART بنارت
  • ساخت تایوان
  • قیمت :    15/000/000   ريال