سرویتور و ترالی فلزی اکباتان

  • توضیحات :
  • MC3 سرویتور فلزی سه طبقه  با پایه معمولی اکباتان
  • قیمت :  5/200/000  ریال
  • سرویتور فلزی سه طبقه پدال دار اکباتان مدل  SP3
  • قیمت :   6/500/000   ریال
  • ترالی سه طبقه اکباتان مدل TR3
  • قیمت :  5/450/000  ریال
  • ترالی سه طبقه اکباتان مدل TR2
  • قیمت :  5/100/000  ریال
  • ساخت ایران