سرویتور و ترالی فلزی اکباتان

 • توضیحات :
 • MC3 سرویتور فلزی سه طبقه  با پایه معمولی اکباتان
 • قیمت :  5/100/000  ریال
 • سرویتور فلزی سه طبقه پدال دار اکباتان مدل  SP3
 • قیمت :   6/950/000   ریال
 • سرویتور چهار طبقه با پایه پدال دار
 • قیمت :  8/300/000  ریال
 • سرویتور کلاسیک
 • قیمت :  8/750/000  ریال
 • ترالی سه طبقه اکباتان مدل TR3
 • قیمت :  5/200/000  ریال
 • ترالی سه طبقه اکباتان مدل TR2
 • قیمت :  4/850/000  ریال
 • ساخت ایران