سرویتور شیشه ای اکباتان

 

  • توضیحات :
  • GP3 سرویتور سه طبقه شیشه ای با پایه پدال دار اکباتان
  • قیمت:  7/650/000  ریال
  • ساخت ایران