مدل : YUWELL 23D SILENT

  • توضیحات:
  • دارای 2 مخزن شیشه ای بزرگ 2/5 لیتری
  • دارای پدال
  • دارای صدای بسیار کم -کمتر از 45 DB
  • دارای حداقل فشار منفی 0/09 MPA
  • ظرفیت مکش 20 لیتر در دقیقه
  • دارای حداکثر توان مورد نیاز 180 وات
  • بعدی قبلی