روتور 4 و 6 کشو اکباتان

 • توضیحات:
 • روتور 4 کشو MDF اکباتان با رویه ضد اسید
 • قیمت :  6/850/000   ریال
 • روتور 4 کشو تمام MDF با درب PVC/درب هایگلاس
 • قیمت :  7/500/000   ریال
 • روتور 6 کشو تمام MDF با درب PVC/درب هایگلاس
 • قیمت  :  7/650/000   ریال
 • روتور 6 کشو MDF با رویه ضد اسید
 • قیمت :   7/450/000  ريال
 • ECO-MDF روتور 4 کشو
 • قیمت:6/000/000 ریال
 • ECOروتور 6 کشو
 • قیمت:6/300/000 ریال
 • ساخت ایران