روتور 4 و 6 کشو اکباتان

  • توضیحات:
  • روتور 4 کشو MDF اکباتان با رویه ضد اسید
  • قیمت :  6/850/000   ریال
  • روتور 4 کشو تمام MDF با درب PVC/درب هایگلاس
  • قیمت :  7/500/000   ریال
  • روتور 6 کشو تمام MDF با درب PVC/درب هایگلاس
  • قیمت  :  7/850/000   ریال
  • روتور 6 کشو MDF با رویه ضد اسید
  • قیمت :   7/650/000  ريال
  • ساخت ایران