روتور 4و6 کشو فلزی اکباتان

 

  • توضیحات :
  • روتور 4 کشو فلزی اکباتان با پایه بیضی و رویه ضد اسید
  • قیمت  :   6/300/000   ریال
  • روتور 6 کشو فلزی با رویه ضد اسید
  • قیمت  :   7/300/000   ریال
  • ساخت ایران