فسفر پلیت ACTEON

021

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • توضیحات:
  • ساخت فرانسه
  •  دارای 4سنسور
  • actual resolution:20 lp/mm
  • زمان اسکن1.6-2.7 ثانیه
  • وزن:2.6کیلوگرم
  • قیمت :    398/000/000    ريال