مدل : EURONDA

  • توضیحات :
  • از طریق تبخیر و میعان تولید آب مقطر می شود
  • دارای سیستم تقطیر و مجهز به فیلتر
  • قابلیت تولید 700 میلی لیتر آب مقطر در ساعت
  • دارای حجم 4 لیتر
  • دارای ابعاد 230*360 میلی متر
  • دارای وزن 3/5 کیلوگرم
  • قیمت :   19/800/000   ریال