مدل : W & H 22 lit

 • توضیحات:
 • مجهز به تست BOWIE & DICK و تست میکروبی Helix و وکیوم
 • ساخت ایتالیا
 • 1سال گارانتی
 • 10سال خدمات پس از فروش
 • 6 سیکل کاری
 • تایمر تاخیری
 • دارای سیکل سریع
 • مطابق استاندارد EN13060
 • دارای سنسورتشخیص میزان سختی آب
 • دارای تانکر جدا آب تمیز و کثیف
 • 4 مرحله وکیوم
 • سیکلهایBOWIE&DICKو HELIXو وکیوم
 • طراحی سیستم جهت صرفه جویی دربرق و آب
 • قابلیت تنظیم خودکار ارتفاع محیط از سطح دریا
 • قیمت :     00/000/000    ریال