مدل : GETIDY 18-23 lit

 • توضیحات:
 • اتوکلاو GETIDY 18LIT گتیدی
 • دارای ورودی فلش مموری جهت گزارش سیکلهای انجام شده
 • ساخت چین
 • اتو کلاو 18 لیتر
 • 18 ماه گارانتی
 • 4 سیکل کاری
 • سیکلهایBOWIE&DICK،HELIX
 • دارای پمپ وکیوم
 • قیمت :    00/000/000    ریال
 • اتو کلاو GETIDY-23LIT
 • قیمت:    00/000/000    ریال