ترالی مدیکال مدل F دنتوس

 

  • توضیحات :
  • ساخت ایران
  • قیمت :   22/000/000    ريال