ترالی مدیکال مدل F دنتوس

 

  • توضیحات :
  • ساخت ایران
  • قیمت :   18/300/000    ريال