اپکس فایندر I-ROOT-S

توضیحات:
اپکس فایندر IROOT S
-اپکس لوکیتور نسل پنجم بابالاترین دقت در تعیین محل اپکس تحت هرشرایطی از کانال(کانال خشک و مرطوب و مملواز
آرسی پرپ و خون و عفونت)
-مطمئن با عملکرد سریع و بدون خطر قرارگرفتن در معرض اشعه ایکس
-طراحی شیک و ارگونومیک با صفحه نمایش رنگی
-سیستم آلارم همزمان صوتی و تصویری زمان رسیدن به ناحیه اپکس
-طراحی شیک و ارگونومیک با صفحه نمایش رنگی رم همزمان صوتی و تصوی
-قابلیت اتصال به کامپیوتر و مانیطور مطب
-همراه با یک نرم افزار ویژه فایل بندی طول کانال برای 32دندان بیمار
قیمت  :    38/500/000    ریال
ساخت کمپانی DESTE کره