اپکس فایندر ROOTOR

توضیحات :

– اپکس لوکیتور نسل پنجم با بالاترین دقت 98/5 درصد در تعیین محل اپکس تحت هر شرایطی از کانال(کانال خشک ومرطوب
ومملو از آرسی  پرپ و خون)

– مطمئن باعملکردسریع و بدون خطر قرارگرفتن درمعرض اشعه ایکس

-طراحی ارگونومیک باصفحه نمایش رنگی

– سیستم آلارم همزمان صوتی و تصویری زمان رسیدن به ناحیه اپکس
000