اپکس فایندر ROOT Z X

توضیحات :

  • بیش از 22 سال سابقه مداوم گلد استاندارد ( از سال ارائه 1991Root Z-X)
  • پیشرو در ارائه نسل های جدید اپکس فایندر
  • مخترع سیستم محاسبه امپدانس و فرکانس در اپکس فایندر
  • بالاترین دقت در محیط های آب ، خون و بزاق 97/2%
  • معرفی شده توسط کلیه Text های معتبر اندو
  • اتصال به روتاری و کارکرد همزمان
  • عدم نیاز به کالیبره کردن (اتو کالیبره)
  • پنج سال وارانتی و ده سال خدمات پس از فروش