آمالگاماتور SDI Ultramat 2

آمالگاماتور SDI Ultramat 2

5 سال گارانتی – ارتعاش کم و بی سرو صدا – با 4600 دور در دقیقه جهت میکسینگ هر چه بهتر آمالگام و گلاس آینومرهای کپسولی

آمالگاماتور کپسولی SDI

قیمت:   00/000/000  ریال