فسفر پلیت FIRE CR

  • توضیحات :
  • دارای 22 LP – 14/3
  • دارای 6 عدد پلیت
  • ساخت کره
  • قیمت :     315/000/000     ريال