مدل : BLUE X AC با پایه اورجینال

Catalogue BlueX Back

 

توضیحات:

  • رادیو گرافی پرتابل با پایه اورجینالCapture
  • ساخت ایتالیا
  • ارائه تصاویری با شفافیت بالا
  • KVP70:ولتاژ
  • MA7:جریان
  • قیمت:  140/000/000  ریال
  • رادیو گرافی دیواری با پایه و بازوی اورجینال
  • قیمت:  135/000/000  ریال