مدل : TRIDENT 22 lit

triadent

  • توضیحات :
  • کلاس  B
  • دارای 6 سیکل کاری
  • ساخت ایتالیا
  • قیمت 22 لیتری :      ریال